Specyfikacja funkcjonalna

Sukcesywna wycena produktu przez software house (np. stworzenie aplikacji) odbywa się stricte na podstawie informacji i zdefiniowanych oczekiwań dostarczonych wykonawcy przez klienta. Jasno określone wymagania są kluczem do właściwego oszacowania kosztu produktu, czasu realizacji i nakładu pracy teamu software house'a wraz z jego rozplanowaniem. Stworzenie aplikacji, czy też rozbudowa już istniejącej odbywa się na starcie w kilku etapach i wymaga jasno określonych, oczekiwanych rezulatów, na co składa się praca wszystkich członków zespołu (począwszy od Project Manager'a, skonćzywszy na Testerach).

Briefing podstawą komunikacji w relacji klient- wykonawca

Nie jest tajemnicą, że im dokładniej określone oczekiwania, podstawowe wymagania, budżet i czas realizacji, tym płynniej przebiega współpraca. Nieodzownym narzędziem jest w tym przypadku specyfikacja funkcjonalna aplikacji. W skrócie- jest ona dokumentem opisującym funkcje, jakie powinien spełniać produkt i definiującym jego zakładane, najważniejsze cechy. Tzw " gotowa", dostarczona wykonawcy specyfikacja produktu, z reguły ułatwia i przyspiesza proces tworzenia aplikacji, aczkolwiek w praktyce, bardzo często klient dopiero wspólnie z software housem ustala niezbędne szczegóły końcowej odsłony produktu.

Co powinno zawierać zapytanie ofertowe?

W drugim ze wspomnianych wyżej przypadków, tzn gdy specyfikacja funkcjonalna nie jest dostarczona przez Klienta przy złożeniu zapytania ofertowego, warto przy przygotowaniu jej posłużyć się następującymi wytycznymi;

  1. Jaka jest grupa docelowa odbiorców projektu i co jest jego głównym założeniem? (Jakie cele ma realizować aplikacja?)
  2. Na jakie konkretnie platformy i urządzenia (tablet, smartfon, web) ma docelowo być zaprojektowany produkt?
  3. API i WEB (Warto od początku określić, czy realizacja usług pod aplikacje mobilne, CSM i projekty graficzne stoją po stronie software house'a czy są dostarczane przez klienta)
  4. Specyfikacja budżetru i czasu realizacji projektu

Nie zapominajmy, że są to jedynie podstawowe informacje dostarczane przez klienta na pierwszym etapie współpracy, służące do bardzo wstępnej wyceny stworzenia aplikacji....Co dalej?

Dwa główne modele współpracy przy tworzenie produktu typu aplikacja

Obecnie w branży IT najczęściej stosuje się jednen z dwóch modeli rozliczenia projektu (notabene uzależniony od stopnia zaangażowania i specyfikacji danych na temat projektu dostarczonych przez Klienta).

Pierwszy z nich to tzw ' Time and Material". Jest on najlepszym rozwiązaniem w przypadku, gdy klient posiada niejaką "wizję projektu" bez określonych technicznych danych i specyfikacji. Zakłada on rozliczenie na podstawie czasu spędzonego na realizacji. Model ten jest o tyle elastyczny, iż pozwala na wiele modyfikacji w trakcie procesu tworzenia produktu.

Drugą opcją współpracy na linii Klient- Wykonawca jest model " Fixed Price". Najlepiej sprawdza się on w przypadkach, gdy wyczerpująca specyfikacja funkcjonalna produktu jest ściśle określona i dostarczona wcześniej przez Klienta. Daje to komfort dokładnego opracowania kosztów i czasu realizacji.

Jak przygotować specyfikację produktu?

Specyfikacja produktu powinna zawierać tak podstawowe informacje, jak:

  • Zakres projektu, podział zadań teamu, grupy docelowe i podstawowe cele
  • Informacje techniczne- na jakie platformy ma być zaprojektowana aplikacja, gdzie będzie docelowo dostępna i z jakich systemów będzie korzystać
  • Określenie funkcji aplikacji (Content, podstawowe elementy dostępne dla użytkowników, etc)
  • Dodatkowe dane (Makiety, grafiki …)

Jak widać, jednym z dwóch podstawowych kroków przy tworzeniu nowego nowego produktu lub modyfikacji już istniejącego jest sprawna komunikacja między Klientem, a Wykonawcą. Drugi, to jasno określone wytyczne, dzięki którym software house ma możliwość stworzenia aplikacji, o jakiej marzył klient, biorąc pod uwagę jej funkcjonalność, budżet i czas wykonania.