Strona internetowa dla obozów sportowych

Strona internetowa przedstawijąca obóz sportowy Bjj Camps.

Strona składa się z filmi na stronie głównej, opisu obozu oraz pozwala zapisać się na obóz.

Wykonane dla

Strona internetowa
2018
HTML, CSS, JS, Wordpress